VARN - ET KOMPLETT COMPLIANCE-SYSTEM FOR GDPR

Vi er innlandets

spesialister på

personvern

For å jobbe mer effektivt kombinerte vi vår kompetanse og erfaring på feltet med den tekniske kunnskapen til våre samlokaliserte partnere. Vi laget et system som digitaliserer prosessen, lar oss fjernovervåke compliance på tvers av organisasjoner og samarbeide med ulike aktører fra hvor som helst. Det viste seg at dette var systemet alle hadde behov for.

Tilrettelegger for samhandling

En digitalisert etterlevelse av personvern­lovgivningen

VARN holder oversikt over virksomhetens behandling av personopplysninger i tråd med lovverket. Man kan effektivt dokumentere risikovurderinger, konsekvensanalyser, databehandlere, avvik og sikkerhetsbrudd. ​

VARN legger til rette for samhandling på tvers av funksjoner og avdelinger, slik at innsynsforespørsler, endringer og oppgaver flyter effektivt og sikkert. Systemet er også laget med konsern eller selskapsgrupper i mente. Det gjør at dokumentasjon for en virksomhet, effektivt kan dyttes ut til relaterte virksomheter for å unngå dobbeltarbeid og holde dokumentasjonen synkronisert. ​

Alt samlet på ett sted

Vi vet godt hvor komplekst og fraksjonert GDPR kan oppleves, derfor har vi gjort VARN til et verktøy som forenkler og ivaretar GDPR på en mer håndterlig måte

Avansert rolle og tilgangsstyring

Mye, liten eller ingen hjelp av våre jurister

Samhandle på alt man har tilgang til

Oppgaver og saker havner i "swimlane"

Last opp filer tilhørende aktiviteter og enkeltsaker

Holder deg oppdatert på endringer i lovverket

Filarkiv med relevante maler

Kontinuerlig utvikling

Bygget i Norge, av og for nordmenn

Tilgjengelig ekspertise

Juridisk veiledning direkte i systemet

VARN er det mest komplette systemet for å forvalte virksomhetens ansvar med henblikk på personvern på markedet i dag. Løsningen er brukervennlig, alle steg og relevante avsjekkingspunkter i en behandlingsaktivitet er inkludert i systemet, og i tillegg kan man velge å benytte juridisk eksperthjelp direkte på det du jobber med i systemet via chat-funksjon. Juristen er en ressurs i ditt team, en erfaren sparringpartner på personvern og kan proaktivt informere om endringer og nye rammer.

VARN er utviklet og ajourholdes i Norge av norske jurister slik at systemet oppdateres fortløpende etter hvert som regelverket utvikles eller det kommer forskrifter til norsk lov.

Funksjonalitet

Med vår ekspertise innen personvern vet vi akkurat hva som må til for at VARN skal være verktøyet som gjør din hverdag enklere, ryddigere og langt mer oversiktlig

Protokoll over behandlingsaktiviteter

VARN lar virksomheten digitalisere sin protokoll over behandlingsaktiviteter ved å ta brukerne gjennom et skjema der de velger mellom ulike alternativ og skriver inn relevant informasjon som dekker alle punktene personvernforordningen forutsetter, i tillegg til en del «best practice» informasjon.

DPIA – konsekvensvurdering

Personvern krever at virksomheten utfører en utredning av personvernkonsekvenser for behandlingsaktiviteter som kan innebære høy risiko for de registrerte. Denne funksjonaliteten lar brukeren legge inn påkrevd informasjon og en vurdering i fritekst, knytte denne til en behandlingsaktivitet og eksportere en rapport som PDF. ​

Avvik

Alle avvik må etter loven dokumenteres og analyseres for å vurdere hvorvidt avviket er alvorlig nok til å måtte varsle datatilsynet eller de registrerte. Formatet i VARN gjenspeiler formatet og informasjonen som kreves når en varsler datatilsynet, slik at man unngår dobbeltarbeid i en tidskritisk prosess.  

Internkontroll

Internkontroll er en enkel sakstype der den som er ansvarlig for å etterse personvern i virksomheten kan iverksette kvalitetssikring/ettersyn av en behandlingsaktivitet. 

Redigerbare roller og tillatelser

Ingen organisasjoner er like. VARN er designet for å tilpasses de individuelle kravene til din virksomhet gjennom modifiserbare organisasjonsstrukturer, roller og rettigheter. Tilgangsstyring er sentralt i godt personvern og nødvendig for å hindre misbruk. VARN lar deg kontrollere hva den enkelte bruker kan få tilgang til eller se. Septers jurister kan hjelpe deg å sette opp roller og tilganger for å sikre robust tilgangsstyring.​

Chat

Chat-funksjonen i VARN lar kunden ta kontakt med support for systemet eller juridisk bistand. 

Lyst til å se mer av hvordan VARN kan hjelpe din virksomhet?

Book en demo i dag!