Ivaretatt

Septer leverer juridiske tjenester litt smartere. Vi skaper og beskytter verdier ved å følge opp våre virksomhetskunder løpende og kommer utfordringer i forkjøpet.
Rett kunnskap på rett plass - så er det ivaretatt.

Trygghet satt i system

Med teknologi og spisskompetanse ivaretar vi virksomheters juridiske situasjon løpende.

Unike egenutviklede løsninger

Beskytter verdier og muliggjør effektivt samarbeid med våre jurister.

Verdiskaping i alle ledd

Et steg foran – vi sørger for balansert ressursbruk og tidsbesparende prosesser.

Harald Martinsen

LLB LLM & Partner

Harald er en systematisk og grundig jurist med erfaring i å finne løsninger der det regulatoriske terrenget er i endring. Med fokus på finansrett, personvern og selskapsrett forstår han klientens forretningsprosesser og leverer effektive, skreddersydde råd.
Han har ti års erfaring med opplæring, rådgivning og utredning og setter verdiskapning for klienten i forsetet. På fritiden fordyper Harald seg med en doktorgrad innen verdipapirrett.

Harald har mastergrad i internasjonal bank og finansrett fra University of Leeds, samt International Law LLB fra Kingston University, London.

Mail: Harald@septer.no

Shadab Khan

LLM & Partner

Shadab er motivert, innovativ og lidenskapelig opptatt av å tilføre virksomheter verdi med målrettet og konkret rådgivning. Hun har over ti års erfaring innen juridisk rådgivning, forretningsutvikling og konsulentvirksomhet og har fordypet seg i personvern og GDPR såvel som avtalerett.

Shadab tok sin mastergrad ved University of Leeds og har også en bachelorgrad I Criminology and Global Studies fra University of Ottawa.

Mail: Shadab@septer.no